Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica

Predpisi, na katere predpis vpliva