Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • ŽIGA SIMONČIČ
  • ALENKA PAJK
  • PETER SELAK