Vloga za izdajo potrdila iz uradnih evidenc o datumu spremembe namembnosti zemljišča

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
4,50 € SI56 0140 6606 0309 135 SI11 77054-7111002

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji