Vloga za izdajo soglasja oziroma dovoljenja o posegu v varovalni pas občinskih cest in javnih poti

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku