Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji