Vloga za odmero komunalnega prispevka za novogradnje, legalizacije, dozidave, rekonstrukcije, ipd.

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0140 6606 0309 135 SI11 77054-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.