Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Anica Turk Potočar
  • MOJCA GORENC BAN
  • ANDREJ ANDERLIČ
  • ANDREJ KRAŠEVEC
  • DUŠAN UDOVČ