Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
29,50 € SI56 0140 6606 0309 135 SI11 77054-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji