Obvezna razlaga k 27. členu Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta

Predpisi, na katere predpis vpliva