Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Oddaja zahteve
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE