JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitveno območje Bela Cerkev - vzhod

13. 11. 2023 Katarina G. (Občinska uprava) 187
13.11.2023
Javna naznanila in razgrnitve
14.12.2023 do 00:00
350-0012/2022-14
13.11.2023
Stane Bajuk