JAVNI POZIV za predložitev predlogov za spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice

15. 10. 2021 Anica T. P. (Občinska uprava) 242