Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije in dozidave objekta OŠ Šmarjeta

17. 9. 2021 Mateja K. (Občinska uprava) 762