Odlok o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice

1. 5. 2021 Katarina G. (Občinska uprava) 27