Uredniški odbor občinskega glasila Razgledi

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Odgovorna urednica in lektorica, KATJA KUHELJ GORJANEC
  • Član, TONE BOBIČ
  • Član, MIRKO PERŠE
  • Članica, ALEKSANDRA BARIČ VOVK
  • Članica, ANDREJA BARBO
  • Članica, KATARINA ŽAGAR
  • Članica, NINA ZORAN
  • Članica, MATEJA KOTNIK