Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, TONE BOBIČ
  • Član, MIRKO PERŠE
  • Član, DUŠAN UDOVČ
  • Član, BOJAN PREŠEREN
  • Član, FRANC ANDERLIČ