Komisija za Statut občine in Poslovnik občinskega sveta

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, LADISLAV PREŠEREN
  • Namestnik predsednika, DUŠAN UDOVČ
  • Član, JOŽE PODLOGAR
  • Član, FRANC ANDERLIČ
  • Član, BRANKO ZORAN